Aydeğer Mühendislik
a y d e ğ e r
İçmesuyu Proje

İçmesuyu Proje

İçme suyu insan yaşamının devam edebilmesi için sağlanması gereken en temel ihtiyaçtır. Dünya nüfusunun artmasına bağlı olarak içme suyuna olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanabilmesi için çeşitli proje çalışmaları yapılmaktadır. İçme suyu sistemleri, Aydeğer Mühendislik ‘in konusunda deneyimli kadrosu tarafından tasarlanmaktadır.Proje hazırlanması kapsamında sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir:

 • Ön İnceleme Raporu Hazırlanması
 • Proje Sahası Harita Alımının Yapılması
 • Jeolojik, Jeofizik ve Hidrojeolojik Etütlerin Yapılması
 • Şebeke Çözümlerinin Yapılması
 • Avan Projelerin Hazırlanması
 • Kat’i (Kesin) Projelerin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Uygulama Projelerinin (İnşaat, Mekanik, Elektrik ve Mimari) Hazırlanması
 • Proje Raporlarının Hazırlanması
 • Teknik Şartnamelerin Hazırlanması
 • Maliyet Analizlerinin Yapılması
 • Metraj ve Keşif Raporlarının Hazırlanması
 • İhale Dokümanlarının Hazırlanması
 • Tesislerin 3 Boyutlu Olarak Tasarlanması
 • Fizibilite Raporu Hazırlanması
 • Proje Kapsamında En Uygun Çözümlerin Ortaya Konması
 • Yapıların Boyutlarının Belirlenmesi
 • Yapı Hidrolik Tasarımının Yapılması
 • Yapı Statik Betonarme Hesaplarının Yapılması

.

İçme Suyu Altyapı Projeleri

İçme suyu altyapı projeleri OSB altyapı projeleri kapsamında değerlendirilebilirken, altyapı çalışmaları kapsamında tek başına da değerlendirilebilir. İçme suyu altyapı projeleri kapsamında bir şehrin, bir bölgenin, -işletme olsun olmasın- içme suyu temininin nasıl yapılacağı proje detaylarında yer almaktadır.

Yaşamın sorunsuz ilerlemesi için bölgedeki içme suyu altyapı çalışmasının sağlam olması gerekmektedir. İçme suyu altyapı proje şirketleri bölgede gerekli araştırmaları yaparak, en uygun proje sistemini ortaya çıkarmaya çalışır. Projeler onaya sunulur, onay evresinde yetkili birim tarafınca en makul ve en kullanışlı proje belirlenir. Değer katan proje hangisi ise o proje ile yola devam edilir.

İçme Suyu Altyapı Projelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Proje kapsamında değerlendirilecek en önemli husus su temini olarak karşımıza çıkar. Suyun temin edileceği bölge ve suyun mevcut bilebilse uzman kurul tarafından raporlamak durumundadır.
 • Kaynağa en kolay ulaşım yolu ve kaynağı en verimli kullanma yolu tercih edilmelidir. Böylece hammaddede ve zamanda tasarruf edilebilir.
 • Proje kapsamında şebekeler oluşabilecek tüm arızalar karşısında, en az parselin etkilenebileceği yerler seçilmeli, bölge vanalı ve kapalı göz sistemleri ile düzenlenmelidir.
 • Şebekelerin işletme basınçları minimum 20 metre maksimum 80 metre bandında düzenlenmelidir. Depolar basıncın sağlanacağı konumlarda inşa edilmeli eğer mevcut su kaynağı basıncı müsaade etmiyorsa, frekans ayarlı pompa sistemi, ayaklı depo ya da hidroforlardan yararlanılmalıdır.
 • Destek ünitesi belirlenirken en ekonomik ve en faydalı olan ürün tercih edilmelidir.
 • Başarılı bir içme suyu alt yapı projesi kapsamında özellikle değerlendirmesi gereken bir diğer husus ise su kayıplarıdır.
 • Bölgeden bölgeye değişkenlik göstermekle beraber fiziki su kayıpları ve idari su kayıpları sınıflandırılmalı ve proje kapsamında alınabilecek tüm önlemler ince detaylarına kadar işlenmelidir.

Tüm incelikli detayların göz önünde bulundurulması ile oluşturulacak proje ile başarılı bir içme suyu altyapı sistemi oluşturulması mümkündür. Konu üzerine profesyonel destek almak gerekir.   Bu noktada, onlarca onaylanmış içme suyu altyapı proje şirketleri arasında farkını ortaya koyan Aydeğer Mühendislik ve onun tecrübesinden faydalanmak sizler için atılacak en mantıklı adım olacaktır.

Aydeğer Mühendislik Değer Katar

Tüm projelerinde yaşamsal değeri ön planda değerlendiren Aydeğer Mühendislik ile yaşam alanlarını değerli ve konforlu alanlara dönüştürebilirsiniz. Sanayi kuruluşlarından, şehir altyapı planlamalarına kadar mühendislik ihtiyacı duyduğunuz her alanda sizlere profesyonel destek sunmaktan dolayı gururluyuz.

Aydeğer Mühendislik