Aydeğer Mühendislik
a y d e ğ e r
Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Proje

Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Proje

Atık Su Şebeke Hattı Projesi Hazırlanması

Proje yapım esaslarımız evsel ve endüstriyel atık suların uzaklaştırılması için hazırlanacak olan proje yapım esaslarını içerir. Kentin gelecek nüfus hesabı göz önünde tutularak hatların boyutlandırılması için gerekecek debi hesapları, maksimum ve minimum akış hızı şut esasları, her türlü çizim ve detaylar, asgari ya da azami mail şartları, boru cins ve çap hesapları, arıtılmış suyun uzaklaştırılmasına dair esaslardır. Genel olarak iller bankası kanalizasyon işlerinin planlanması ve projelerin hazırlanmasına ait talimatnamesinde belirtilen esaslar doğrultusunda proje hizmetimiz yapılmaktadır.

Proje yapım aşamasında bölgedeki tüm bina, konut, okul, cami ve benzeri yapılar ile endüstriyel atığı bulunan tüm fabrikaların giderlerini alacak şekilde pis su akar kodları belirlenir.

Diğer önemli proje yapım aşamamız olan güzergah üzerindeki zeminin taşıma gücü, zemin klası, yeraltı su seviyesi, heyelan durumu gibi etkenleri belirlemek için araştırma çukuru açılarak zeminden numuneler almaktayız.

Kanalizasyon projesi yapılacak köy, mahalle, kasaba veya kentin topoğrafik ve halihazır durumu idare tarafından temin edilemediği durumlarda firmamız tarafından şebekenin geçmesi gereken güzergahın haritasal çalışması yapılabilir. Bu güzergah üzerinde çıkabilecek olan mevcut altyapı tesisleri, menfezler, su kanalları, köprü geçişleri, orman alanları ve karayolu ağı gibi sorunlar proje başlangıcında tarafımızca belirlenir. İmalat, yapım esnasında yapan firma tarafından herhangi bir sürpriz ile karşılanmaz.

Atık su hattında terfili sistem gerektiği durumlarda, terfi yapılacak ünitenin tüm mimari, statik, mekanik ve elektrik projeleri de tarafımızca hazırlanmaktadır.

Yağmur Su Şebeke Hattı Projesi Hazırlanması

Kentlerin imar planlarının genişlemesi, Türkiye’nin kalkınma hızının son yıllarda fazla olması ve yağmur suyunun emilebileceği zeminlerin azalması nedeni ile kent yöneticilerinin aşırı yağış anlarında yaşamış oldukları sıkıntıları en iyi bilen firmalardan bir tanesiyiz.

Bundan dolayı o anda yağan aşırı yağış esnasında suyun deşarjını hızlı bir şekilde sağlayabilecek projeleri hazırlarken bölgede proje yapımından önceki arazi çalışmamız ve bilgi edinimlerimiz için geçen süre proje yapımı için geçen süreden fazla olacaktır. Olması da gerekmektedir.

Çizimlerimiz atık su projesinde olduğu gibi tüm şartnamelere ve talimatnamelere uygun olacağı hususunda hem fikiriz.

Aydeğer Mühendislik