Aydeğer Mühendislik
a y d e ğ e r
Trafo Bakım ve Testleri

Trafo Bakım ve Testleri

Elektriksel bir devre elemanına verilen isim olan trafo her ne kadar hareketsiz elektrik makinaları olsalar ya da işletme ömürleri uzun olsa bile trafo bakım ve testleri düzenli olarak yaptırılması ve kontrol edilmesi gereken araçlardır. Tam adı transformatör olan trafo, elektrik enerjisinin niceliklerini dönüştürme işlevini gören araçlardır. Trafo Bakım Firmaları arasında yılların deneyimi ile sektördeki uzmanlığımızla, trafo bakımı konusunda en iyisi olmak için çalışıyoruz.

 

Trafo mekanizmalarının farklı amaçlar doğrultusunda ve farklı kullanım şartlarına bağlı olarak belirli yaşam yani kullanım ömürleri bulunur. Yapılan trafo sistemleri, trafonun tipine, kullanım yerine ve kullanım şartlarına bağlı olarak değişebilen bir kullanım ömrüne sahiptir. Elektrik hatlarının ve mevcut kullanım alanının elektrik ihtiyacını karşılayan ve verilen elektrik akımının kontrolunu sağlayan sistem olan trafo bakım ve testleri sürekli olarak yapılması gereken oldukça önemli işlemlerdir.
 

Elektrik akımının mevcut yerlere ne derecede dağıtılması gerektiğine dağıtılan akımın seviyesi vb. gibi etkenleri trafo sistemleri belirler. Trafo sistemleri mevcut enerjiyi en az ve en dengeli bir şekilde dağıtılmasını sağlar. Bu sayede hem enerji aktarımında aksama gibi bir durum olmaz hem de mevcut enerji korunarak kullanılmış olmaktadır. Trafo sistemlerinde oluşabilecek pek çok farklı sorun ve problem olabilmektedir. Bu sorunlar, trafo sisteminin kullanım ömrü ile, kullanılan sistemin bakım ve testlerinin düzenli olarak yapılmaması trafo sisteminin kullanım ömrünün bitmesi ya da herhangi bir arıza kaynaklı oluşabilmektedir. Sistemde oluşabilen arızaların onarılmaması durumunda mevcut enerji kesilebilmekte ya da trafo bakım ve testleri yapılmaması sonucunda trafo sistemi değişimi olabilmektedir.
 

Trafo Bakımı Nasıl Yapılır?

Fabrika, AVM, çeşitli iş merkezleri vb. gibi pek çok tesislerde enerji akımını ve kontrolunu sağlaması için kullanılan kuru tip ve yağlı tip trafo bakım ve testleri düzenli olarak yapılması gerekir. Büyük ya da küçük pek çok işletmede iş alanı ve etkilenme oranı değişmekle birlikte her ani elektrik kesintilerinde iş yerleri çeşitli zararlara maruz kalmaktadır. Oluşabilecek bu ani enerji kesintisinin iş yeri sahibine oluşturabileceği maddi veya manevi zararların ve arıza sonucunda oluşabilecek mal kaybı veya can kaybının engellenebilmesi için trafo bakım ve testlerinin düzenli olarak sürekli yapılması gerekir.
 

Genellikle periyodik olarak her sene yapılması gereken trafo ve bakım hizmetleri hizmetini pek çok farklı yerden alabilmek mümkündür. Alanında uzman ve profesyonelce çalışan bir ekip ile birlikte iş yerlerinizde ya da yaşam alanlarınızda trafo kaynaklı veya etkili herhangi bir sorunun oluşumunu engellemek ve önüne geçmek için trafo bakım ve testleri hizmeti sunmaktayız. Trafo bakımı ve testleri sırasında mevcut trafonun arıza potansiyeli olan parçaları değiştirilerek ve bakımı yapılarak ömrü uzatılmaktadır.
 

Bakımı ve tüm testleri eksiksiz olarak yapılan ve herhangi bir sorun oluşturma potansiyeli kalmayan trafo sistemleri hem daha verimli hem de daha güvenlikli olarak çalışabilmektedir. Bu nedenle trafo bakım ve testlerinin hem can hem de mal güvenliği açısından aksatılmaması gerekir.
 

Trafo Bakım ve Testleri Kapsamında Verilen Hizmetler Nelerdir?

Pek çok iş yerinde ya da yaşam alanlarında kullanılan trafo sistemlerinin bakım ve testleri sırasında temel olarak kontrol edilmesi gereken şeyler bulunmaktadır. Trafo bakım ve testlerinin düzenli olarak yapılması ve trafodan tüm verimin alınabilmesi için verilen hizmetler şu şekilde sıralanabilir:

 • İzolasyon direnci ölçümü
 • Sargı direnç ölçümü
 • Sarım (çevrim) oran testi
 • Yağ numunesi alınıp analizlerinin yapılması
 • Bağlantı gevşekliklerinin giderilmesi
 • Zati koruma fonksiyonlarının test ve kontrolleri
 • Trafo ve trafo odası temizlikleri
   

Gibi hizmetler sunulmaktadır. Müşteriye sunulan bu hizmetler doğrultusunda trafo sistemlerinin bakım ve testleri gerçekleştirilir. Bakımı ve tüm testleri eksiksiz olarak uygulanan ve yapılan trafo sistemlerinin potansiyel arıza yapma olanakları daha düşüktür. Bu durumda daha az bozulma ya da arıza gösterme olanağı olmaktadır. Bu nedenle düzenli ve sürekli olarak trafo bakım ve testlerinin yapılması gerekir.
 

Trafo sistemlerine uygulanan bu testlerin her biri trafo sisteminde var olan ya da var olma potansiyeli olan bir sorunu belirlemektedir. Arıza yerleri belirlendiğinde mevcut arıza yapılmaması ya da engel olunmaması durumunda oluşabilecek daha büyük arızalara neden olabilmektedir. Bu nedenle trafoların mevcut bakımının ve testlerinin düzenli olarak yaptırılması ve mevcut bir arıza ya da potansiyel sorun ile karşılaşıldığında engel olunarak arıza giderilmelidir. Aksi durumda trafo sistemlerinde daha büyük sorunlar ile karşılaşılabilir ve hem maddi açıdan hem de can kaybı açısından istenmeyecek sorunlar ile karşı karşıya kalınabilmektedir.
 

Kesici ve Röle Testleri

Trafo sistemlerinde en sık karşılaşılan sorunlardan ve arızalardan biri de kesici ve rölelerdir. Kesiciler, sekonder koruma rölelerinden aldığı arıza sinyalleri ile devreye girmektedirler. Devreye giren kesiciler röleleri devre dışı bırakarak zarar görmelerini engeller. Yüksek gerilim altında açma kapama yaptığı için periyodik bakımı yapılmayan kesicilere bağlı trafolarda hasar meydana gelebilmektedir. Meydana gelen bu hasarlar trafo sistemlerinin yeteri kadar iyi çalışmalarını engelleyerek sistemin çalışma mekanizmasını aksattırmaktadır. Bu gibi durumların meydana gelmemesi ve yüksek gerilim hatlarının bulunduğu trafolarda arıza meydana gelmemesi için trafoların bakımının düzenli olarak yapılması gerekir. Düzenli olarak bakımı yapılmayan ve çeşitli sorunlar ile karşılaşılabilen trafoların bakımı ve değişim hizmeti uygulanmaktadır.
 

Trafo bakım ve testlerinden biri olan kesici röle ve testlerinin bakımının ve düzenli olarak testlerinin uygulanmaması durumunda trafoda arızalar ve sorunlar ile karşılaşmak olasıdır. Bu vb. gibi durumlar ile karşılaşılması durumunda trafo bakım ve testleri ile arızalar giderilmektedir.
 

Kesici ve Röle Testleri Nelerdir?

Sekonder koruma rölelerinden aldığı arıza sinyalleri ile devreye giren kesiciler röleleri devre dışı bırakarak trafo sisteminin zarar görmesini engeller.  Trafoların farklı güçlere uygun olarak kullanılabilen çeşitleri bulunur. Yüksek gerilim altında açma kapama yaptığında periyodik bakımı yapılmayan kesicilere bağlı trafolarda çeşitli hasarlar meydana gelebilir. Bu nedenle trafo sisteminde çeşitli sorunların meydana gelmemesi için çeşitli kesici ve röle testleri uygulanmaktadır. Bu testler ve bakımlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Kesici açma zamanının ölçülmesi
 • Kesici kapama zamanının ölçülmesi
 • Kesici izolasyon direncinin ölçülmesi
 • Kesici kontak geçiş direnç ölçümü
 • Kesici kumanda sisteminin kontrol edilmesi
 • Motor, açma, kapama bobinini kontrol edilmesi
 • Yağlı kesicilerin mevcut yağlarının düzenli olarak değiştirilmesi
 • Kesici mekanik kontrollerin sağlanması

Bu test ve bakımlarının düzenli olarak yapılmadığı taktirde trafo sisteminde çeşitli arızaların olmaması olağan bir durumdur. Bu nedenle trafo sisteminin arızalanmaması için tüm bakım ve testlerinin yapılması gerekir.
 

Neden Trafo Bakımı ve Testlerini Yaptırmalıyım?

Trafolar, enerji akımını sağlayan ve kontrollü bir şekilde denetleyen sistemlerdir. Elektrik enerjisinin kullanıldığı her alanda ve yerde trafo kullanımı da mevcuttur. Trafolar bir yerdeki enerjinin akımını sağlayarak veya oluşabilecek enerji kesintilerini denetleyerek enerji akımını sağlar. Trafo sistemlerinin belirli bir kullanım ömürleri bulunur. Bu ömür süresinin dışında pek çok farklı nedenden dolayı trafo sistemleri bozulabilmektedir. Gelen fazla enerji, araç ve gereçlerde oluşabilecek olan çeşitli sorunlar vb. gibi pek çok etken trafo sistemlerinin bozulmasına neden olabilmektedir.
 

Trafo sistemlerinin bozulması demek o trafo sistemine bağlı olan tüm enerji kanallarına enerji gitmemesi, iş yerlerinin ya da çeşitli merkezlerin çeşitli sorunlar yaşaması demektir. İş merkezlerinin trafo sistemlerinin arızası nedeni ile maddi olarak ya da can kaybı, yaralanma vb. gibi sorunları yaşamaması açısından trafo bakımı ve testleri düzenli olarak yapılması gerekir.
 

Bakımı ve testleri yapılan trafolar ani bir şekilde bozulması durumu ile karşılaşmamaktadır. Yani bakımı ve testleri düzenli olarak yapılmayan bir trafo sisteminin arıza oluşturma potansiyeli, trafo bakım ve testleri yapılan bir trafo sisteminden daha fazladır. Bu nedenle elektrik enerji dağıtımını ve kontrolünü sağlayan trafo bakımı ve testlerinin düzenli ve sürekli olarak yaptırılması gerekmektedir. Düzenli olarak bakım ve testleri yapılan trafo sistemlerinin çalışma durumu da daha verimli ve güvenlikli olur. Bu ve pek çok etkenden dolayı trafo bakım ve testleri düzenli olarak yapılmalıdır.

Aydeğer Mühendislik