Aydeğer Mühendislik
a y d e ğ e r
Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

İşletmelerde meydana gelebilecek olası kazaların önlenebilmesi ve can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için yüksek gerilim işletme sorumluluğu kriterlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Yüksek gerilim tesislerinde telafisi mümkün olmayan kazaların meydana gelmemesi için özel personeller yetkilendirilmektedir. Bu görevin sorumluğunda olan kişilerin yapması gereken işleri en iyi şekilde yerine getirebilmesi için yüksek gerilim işletme sorumluluğu belgesi alması zorunluluktur.

Yüksek gerilim işletme sorumluluğu belgesine sahip olan yetkili kişilerin tesislerde çalışan tüm personele gerekli olan eğitimi vermelidir. Böylece alınması gereken önlemler yerine getirilmekte ve olumsuzlukların önüne geçilmektedir. Yüksek gerilim işletme sorumlusunun görevleri;

  • Trafolarda iş güvenliğinin sağlanması
  • Trafo bakımlarının yapılması
  • Olası olumsuzlukların belirlenmesi ve raporlanması


Trafolarda ölçüm ve bakım işlemleri;

  • Trafo elemanlarının incelenmesi ve kontrol edilmesi
  • Topraklama ölçümü
  • Trafo elemanlarının temizliği
  • Havalandırma kontrolü
  • Silikajellerin kontrolü

Yüksek gerilim işletme sorumluluğu içerisinde topraklama testleri de yer almaktadır. Topraklama testleri işletmelerin çalışma koşullarına göre ve düzenli aralıklar ile gerçekleşmektedir.

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğunun Yapılmasının Nedenleri

YG İşletme Sorumluluğu olan tesisler doğru bir şekilde işletilmediğinde ortaya olumsuz birçok olay meydana gelmektedir. Özellikle bu olaylar can ve mal güvenliği açısından oldukça fazla risk taşımaktadır. Bu sebeplerden dolayı Enerji Bakanlığı ve buna bağlı yetkililer oluşabilecek riskleri en aza indirmek için yasal düzenlemeler gerçekleştirmektedir.

Yüksek gerilim işletme sorumluluğu faaliyetlerinin yapılmasının en önemli nedeni can ve mal güvenliğini sağlamak ve maddi kayıpların önüne geçmektir. YG İşletme Sorumluluğu olan tesislerdeki sorumlu kişiler aracılığı ile sistemin devamlı olarak kontrol edilmesi ve bakımların en iyi şekilde yapılması gerçekleşir ve işletmelerin üretim hizmetlerine ara vermeden devam etmesi sağlanır.

Yüksek gerilim işletme sorumluluğu kapsamında tesislerin genel kontrolü yapılır ve tüm eksiklikler kontrol edilir. Tesislerde arızalı bir durum meydana gelirse bu sorumluluk belgesi dahilinde kısa bir süre içerisinde müdahalede bulunmak mümkün olmaktadır. Görev kapsamı içerisinde doğru yerlere tek hat şeması çizilmekte ve elektrik dağıtım firmaları ile iş birliği yapılarak işin çözümüne dair müdahalelerde bulunulmaktadır. Yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmetleri ile günlük yapılması gereken tüm işlemler yerine getirilmektedir.

Aydeğer Mühendislik