Aydeğer Mühendislik
a y d e ğ e r
Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu

İşletmelerde meydana gelebilecek olası kazaların önlenebilmesi ve can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için yüksek gerilim işletme sorumluluğu kriterlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Yüksek gerilim tesislerinde telafisi mümkün olmayan kazaların meydana gelmemesi için özel personeller yetkilendirilmektedir. Yüksek gerilim sektöründe lider firmalardan biri olarak, müşterilerimize en üst düzeyde hizmet sunmak, bu görevin sorumluğunda olan kişilerin yapması gereken işleri en iyi şekilde yerine getirebilmesi için yüksek gerilim işletme sorumluluğu belgesi alması zorunluluktur.

Yüksek gerilim işletme sorumluluğu belgesine sahip olan yetkili kişilerin tesislerde çalışan tüm personele gerekli olan eğitimi vermelidir. Böylece alınması gereken önlemler yerine getirilmekte ve olumsuzlukların önüne geçilmektedir. Yüksek gerilim işletme sorumlusunun görevleri;

 • Trafolarda iş güvenliğinin sağlanması
 • Trafo bakımlarının yapılması
 • Olası olumsuzlukların belirlenmesi ve raporlanması


Trafolarda ölçüm ve bakım işlemleri;
 

 • Trafo elemanlarının incelenmesi ve kontrol edilmesi
 • Topraklama ölçümü
 • Trafo elemanlarının temizliği
 • Havalandırma kontrolü
 • Silikajellerin kontrolü

 

Yüksek gerilim işletme sorumluluğu içerisinde topraklama testleri de yer almaktadır. Topraklama testleri işletmelerin çalışma koşullarına göre ve düzenli aralıklar ile gerçekleşmektedir.

 

Yüksek gerilim işletme sorumluluğu, elektrik güvenliği açısından son derece önemli bir konudur. Yüksek gerilim elektrik sistemleri, genellikle iletim hatları, trafo merkezleri ve endüstriyel tesisler gibi büyük ölçekli elektrik sistemlerini ifade eder. Bu sistemlerin işletilmesi ve bakımı ciddi riskler içerebilir ve bu nedenle işletme sorumluluğu büyük bir önem taşır. İşte yüksek gerilim işletme sorumluluğuyla ilgili bazı temel hususlar:

 

 1. Güvenlik Standartlarına Uygunluk: Yüksek gerilim sistemlerinin işletilmesi, ulusal ve uluslararası güvenlik standartlarına uygun olmalıdır. Elektrik sistemlerinin tasarımı, kurulumu ve işletilmesi, ilgili standartlara göre yapılmalıdır.

 2. Eğitim ve Sertifikasyon: Yüksek gerilim sistemlerini işletme ve bakımı konusunda eğitimli ve yetenekli personel gereklidir. Elektrik mühendisleri, teknisyenler ve operatörler, işletme sorumluluğunu üstlenecek niteliklere sahip olmalı ve gerekli sertifikasyonları almış olmalıdır.

 3. Risk Değerlendirmesi ve Önlemler: Yüksek gerilim sistemlerinin işletilmesi sırasında olası riskler değerlendirilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Risklerin azaltılması için koruyucu önlemler ve acil durum planları oluşturulmalıdır.

 4. Periyodik Bakım ve İzleme: Yüksek gerilim sistemleri düzenli olarak bakım ve izleme gerektirir. Elektrik ekipmanlarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve bakımının yapılması, sistemlerin güvenli ve verimli bir şekilde işletilmesini sağlar.

 5. Personel Güvenliği ve Ekipman Kullanımı: İşletme personeli, yüksek gerilim ekipmanlarını kullanırken uygun kişisel koruyucu ekipmanları (PPE) kullanmalı ve güvenlik prosedürlerine uymalıdır. Ayrıca, ekipmanların doğru ve güvenli bir şekilde kullanılması için gerekli eğitim ve talimatlara sahip olmalıdırlar.

 6. İşletme Lisansları ve Ruhsatlar: Yüksek gerilim sistemlerinin işletilmesi için gerekli olan lisanslar ve ruhsatlar alınmalıdır. İlgili yasal düzenlemelere uygun olarak işletme faaliyetleri yürütülmelidir.

 7. Çevresel ve Toplumsal Etkilerin Yönetimi: Yüksek gerilim sistemlerinin işletilmesi sırasında çevresel ve toplumsal etkiler dikkate alınmalı ve bu etkilerin en aza indirilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

 

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğunun Yapılmasının Nedenleri
 

YG İşletme Sorumluluğu olan tesisler doğru bir şekilde işletilmediğinde ortaya olumsuz birçok olay meydana gelmektedir. Özellikle bu olaylar can ve mal güvenliği açısından oldukça fazla risk taşımaktadır. Bu sebeplerden dolayı Enerji Bakanlığı ve buna bağlı yetkililer oluşabilecek riskleri en aza indirmek için yasal düzenlemeler gerçekleştirmektedir.

Yüksek gerilim işletme sorumluluğu faaliyetlerinin yapılmasının en önemli nedeni can ve mal güvenliğini sağlamak ve maddi kayıpların önüne geçmektir. YG İşletme Sorumluluğu olan tesislerdeki sorumlu kişiler aracılığı ile sistemin devamlı olarak kontrol edilmesi ve bakımların en iyi şekilde yapılması gerçekleşir ve işletmelerin üretim hizmetlerine ara vermeden devam etmesi sağlanır.

Yüksek gerilim işletme sorumluluğu kapsamında tesislerin genel kontrolü yapılır ve tüm eksiklikler kontrol edilir. Tesislerde arızalı bir durum meydana gelirse bu sorumluluk belgesi dahilinde kısa bir süre içerisinde müdahalede bulunmak mümkün olmaktadır. Görev kapsamı içerisinde doğru yerlere tek hat şeması çizilmekte ve elektrik dağıtım firmaları ile iş birliği yapılarak işin çözümüne dair müdahalelerde bulunulmaktadır. Yüksek gerilim işletme sorumluluğu hizmetleri ile günlük yapılması gereken tüm işlemler yerine getirilmektedir.

Aydeğer Mühendislik