Aydeğer Mühendislik
a y d e ğ e r
OSB Alt Yapı Proje

OSB Alt Yapı Proje

OSB altyapı projeleri, organize sanayi bölgesi alt yapı projeleri tanımlamasının kısaltılmış halidir. Organize sanayi bölgesi projelerinin öncelikli amacı bulunduğu bölgede ve şehirde çarpık sanayileşmenin önüne geçmektir. Üretimin kalbinin attığı sanayi bölgelerinde inşa edilen OSB Altyapı projeleri ile bölgede düzensizlikten meydana gelen olumsuzluklar ortadan kaldırılır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olan organize sanayi bölgeleri proje yönetimi kanun maddeleri ile de belirlenmiştir.


Değerlendirmeye tabi tutulduğunda OSB projelerinin, bir projeden çok daha fazlası olduğunu bir şehrin ve bir bölgenin kalkınması için vazgeçilmez yapı taşları olduğunu görmekteyiz.


OSB kanununun 4. Maddesine göre yapılan tanımda; organize sanayi proje bölgeleri, altyapı hizmetleri ile donatılmış sınırları tasdikli arazi parçaları olarak ifade edilir.


Altyapı Projelerinin Kapsamları

Organize sanayi bölgesi altyapı projelerinin kapsamı harita yapımından başlar; içme ve kullanma suyu enerji nakil hattı, yol projeleri atık su projeleri, arıtma tesisi haberleşme tesisi, elektrik tesisi olarak sıralanır. Belirlenen projeler bir bütün halinde OSB altyapı projelerini oluşturmaktadır. Bu yüzden her adım kendi içerisinde bütünü oluşturmak için büyük ehemmiyet arz eder.


Projeler onaya sunulmadan önce tüm adımların detaylıca irdelenmesi bu yüzden önemlidir.

  • İlk aşama olan hâlihazır harita hazırlığı projenin gidişatında aksaklıklarının önüne geçmek için gereklidir.
  • İkinci adımda yol projeleri değerlendirilmemelidir değerlendirme de topografik yapı dikkate alınmalı, zemin araştırma raporları derlenmelidir.
  • Atık su şebekesi projeleri, işletmelerin kullanımlarından doğan zararı en aza indirgeyen adımdır.
  • Yağmur suyu şebeke projeleri, OSB sisteminin sekteye uğramaması için planlamada değerlendirilmek zorundadır. Kuşaklama kanalları planlanarak sistem işleyişine zarar vermeden ilerleme hedeflenir.


OSB Altyapı Projelerinde Öngörülebilir ve Öngörülemez Durumlar

Proje detaylandırmasından baktığımız zaman altyapı sistemlerinde öngörülebilir ve öngörülemez unsurlar karşımıza çıkar. Örneğin OSB’de bulunacak işletmelerin, yapacağı işin türü önceden belirlenemediğinden, ortaya çıkacak atık su ve atık madde kesin olarak bilinememektedir. Bu yüzden atıklar öngörülemez kapsamda değerlendirilmelidir.


Ancak OSB içerisinde kaç tane işletme olabileceği planlamalar dâhilinde projenin en başında belirlenebilir, bunu da öngörülebilir unsurlar arasında değerlendirebiliriz. OSB altyapı projesi noktasında karşınıza çıkacak her durumda sizlere profesyonel destek sunan Aydeğer Mühendislik ile bu sorunları dert etmenize gerek kalmayacak!


Aydeğer Mühendislikte OSB Altyapı Projesi Farkı Mühendisliğin ince işçilik olduğu bilinciyle çalışmalarını sürdüren Aydeğer Mühendislik OSB alt yapı projeleri kapsamında sizlere titizlikle destek ve hizmet sunmaktadır.  Proje evresinde karşınıza çıkabilecek her detayı ince eleyip sık dokuyarak en kusursuz formuna kavuşturduğumuz projelerle revizyona gerek kalmadan onay alabileceksiniz. Sizin için her detayı düşünen Aydeğer Mühendislik, OSB altyapı projesi ihtiyacınızda en büyük destekçiniz olacaktır.

Aydeğer Mühendislik