Aydeğer Mühendislik
a y d e ğ e r
Kompanzasyon Bakım ve Takibi

Kompanzasyon Bakım ve Takibi

Çalışılan işte maksimum verim almak amacıyla aktif güç durumunun artırılmasına ve bu bağlamda güç faktörlerinin düzeltilmesine kompanzasyon adı verilir. Kompanzasyon uygulamasında çalışan cihaz ve tesisler reaktif güç içerirler. Daha basit bir ifadeyle kompanzasyon uygulaması bir güç dengeleme sistemidir. Bu dengelemeyi, uygulama sırasında elektrik enerjiyle reaktif gücü istenilen aşamada tuttuğu bir pano üzerinden sağlar. Bu pano reaktif enerjinin dezavantajlarını minimum düzeye indirir.

Kompanzasyon panosu sayesinde reaktif gücün faturalarınıza yansıması beklediğinizden daha yüklü miktarda olmaz. Panonun kuruluşundan sonra elbette bakım ve onarım işlemlerine dikkat edilmelidir. Çalışma programlarının aksamaması ve maddi herhangi bir zarara uğramamak adına kompanzasyon panolarının bakım ve onarımları düzenli aralıklarla mutlaka yapılmalı, göz ardı edilmemelidir.

Diğer yandan işleten firmanın reaktif ceza almaması istendiği için elektrik enerjisi ve reaktif enerjiyi dengelemedeki bu araçların bağlantıları sık sık denetlenmelidir. Reaktif ceza elektrik üretiminizin normalin dışında seyredildiği fark edildiğinde firma adına kesilen cezadır. Kullanımınız arttıkça ve kompanzasyon panonuz çalışmadığı sürece faturalarınızda ek bir bedel olarak karşınıza çıkar. Ceza bedelini (EPDK) Enerji Piyasası Denetleme Kurulu belirler ve yine aynı kurum keser. Ceza belirlenen ücretler doğrultusunda vergiler de eklenerek faturanızda Reaktif Bedel adı altında belirtilir. Ceza almamak adına yapılması gereken tüm bakımlar düzenli ve detaylı olarak takip edilmeli, reaktif enerji rölelerine dikkat edilmelidir. Kompanzasyon panosu için gerekli olan malzemeler birbirleriyle bağlantılı ve komplike çalışan cihazlardır. İhtiyaç duyulan sayı ve büyüklüğe göre işlevleri değişebilir.

Kompanzasyon Pano Bakımı alanında uzman bir teknik ekiple çalışmanız bakım ve onarım noktasında en doğrusu olacaktır. 2 haftada bir yapılması gereken kompanzasyon panosu kontrolleri ihmal edilmeyecek kadar önemlidir. Trafolara uygun ayarlar sağlanmalı ve malzeme kontrollerine dikkat edilmelidir. Gerekli testlerden geçmiş ve kontrolleri tamamlanmış sistemlerle çalışılmalıdır. Teknik ekiple koordineli bir şekilde oluşturacağınız işbirliği sayesinde servis konusunda problem yaşamazsınız. Denetleme ve raporlandırma konusuna da dikkat edilmelidir. Raporlar objektif olarak iyi analiz edilmeli, takip ve kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmalıdır. Kaynak ve ulaşım bakımından her alanda iletişime geçebileceğiniz teknik ekiplerle çalışmayı unutmayın.

Üretim yaptığınız veya çalıştığınız kurumun enerji kalitesine dikkat etmeniz gerekir. Kurumun vizyon ve misyonuna uyan bir şekilde sektördeki kalıcılığı adına enerji kalitesi standartlarının altına düşmemek önemlidir. Çalışacağınız teknik ekip size konuyla ilgili çok daha fazla ayrıntıyla bilgilendirerek firmanızın neleri yapıp neleri yapmaması noktasında yol gösterici olacaktır. Birçok firmanın yürüttüğü kompanzasyon panosu uygulamasında dikkat edilmesi gereken sınırlar şu şekildedir;

  • Gücü 50 kVA’ nın altında olan firmalar adına elektrik enerjisinin %33’ü ve veya aktif enerji miktarının %20’sini aşmayacak şekilde kullanmak zorundalar.
  • Gücü 50 kVA ve üstünde olan firmalar ise elektrik enerjisinin %20’sini aşacak endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının %15’ini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji verdikleri takdirde reaktif enerji bedeli ödemek zorunda bırakılırlar.


Kompanzasyon Takip ile elimizdeki enerji kaynaklarını dikkatli ve verimli kullanmak zorundayız. Bu noktada elektrik enerjisi çevre ve gelecek için oldukça önemli bir enerji çeşididir. Bu enerjiyi kullanarak yapılan uygulamalardan maksimum verim alınması beklenmekte aynı zamanda kullanım alanları oldukça yaygınlaşmaktadır. Gündelik hayatımızın tümü elektrik enerjisine bağlıyken; ticaret, sanayi ve diğer büyük iş kollarında da bu enerji türünden oldukça fazla yararlanmaktayız. Bu bağlamda verimliliğin artırılmasına ilişkin uygulamalar ve gelişmeler gerçekleşmekte. Kompanzasyon panolarının dönüştürdüğü ve dengelediği enerji gelecekte kullanacağımız verimli enerji türleri adına oldukça sağlam bir iş görmektedir.

Aydeğer Mühendislik