Aydeğer Mühendislik
a y d e ğ e r

Trafo Nedir? Ne İşe Yaramaktadır?

Transformatör, iki veya daha fazla devre arasındaki elektrik enerjisi aktarımını elektromanyetik indüksiyonla sağlayan bir sistemdir. Trafolar DC (Doğru Akım) devrelerinde değil, AC (Alternatif Akım) devrelerinde kullanılırlar. Transformatörler frekans değeri değiştirilmeden, gerilim ve akım değerlerinde istenilen değişimi gerçekleştirirler.


Temel kullanım amaçları, yukarıda da belirttiğim gibi elektromanyetik indüksiyon yoluyla devreler arası enerji aktarımını sağlamaktır. Bu işlemi gerçekleştirirken gerilimin yükseltilmesindeki amaç özellikle elektrik enerjisinin elde edildiği yerden uzaklara aktarılmasıdır.


Transformatörler tipik olarak, elektrik devresinde voltajın ya da akımın düşürülmesi ve yükseltilmesi için kullanılır. Elektronikte ise, farklı devrelerde yükselticileri birleştirmek ya da doğru akımla gelen dalgaları, daha yüksek değerdeki alternatif akıma çevirmek için kullanılır. Bunun yanı sıra elektronikte, belirli frekansları iletmek için de transformatör kullanılır.

Aydeğer Mühendislik